De Stichting KEG (Kulturele Evenementen Groepen Schijndel)organiseert sinds 1980 tentoonstellingen voor beeldende kunst, toneel, kindertheater, orgelconcerten en evenementen in Schijndel. Daarnaast wordt er een cultureel tijdschrift "Teken" uitgegeven, veelal als catalogus bij de tentoonstellingen. Deze activiteiten worden gesubsidieerd door de Gemeente Schijndel en georganiseerd door een kleine enthousiaste groep vrijwilligers.
WIE IS DE KEG?


Tentoonstellingen

De tentoonstellingen (voorheen in de tentoonstellingsruimte van de Openbare Bibliotheek) vinden plaats in de expositieruimte van de KEG: KEG-expo in het Cultureel Centrum 't Spectrum.
Tijdens tentoonstellingen is deze ruimte is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 10.00-20.00 uur. Stichting KEG wil op een professionele manier letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan beeldend kunstenaars om hun werk te tonen en wil een platform zijn voor beginnende kunstenaars. Afgestudeerde academieverlaters krijgen een kans zich te presenteren. Daarnaast streeft de Keg er naar om met speciaal ontwikkelde projecten rondom de tentoonstellingen een bijdrage te leveren aan cultuureducatie binnen het P.O en V.O.

INFO HUIDIGE TENTOONSTELLINGOPEN CALL VOOR BEGINNENDE KUNSTENAARSEducatief project "Kunstvlieg"

"Teken"

In 1983 verscheen het eerste nummer "Op/Afgetekend" geheten, later kortweg "TEKEN". In de beginjaren met artikelen over kunst, foto's, proza en poëzie. Later kregen kunstenaars of schrijvers de kans het blad naar eigen idee in te vullen. "TEKEN" is steeds meer uitgegroeid tot een "collector's item". Bij grotere projecten is TEKEN een onderdeel geworden van dat project.Voorbeelden zijn: "Schijndel als verdwijnpunt",en "Kunst in de Kast". “Tempus Arti”, ‘Mijn Atelier”, “De wereld is groter dan Schijndel”, ‘Het landschap van Schijndel belicht en gedicht” “P(art)ners”. TEKEN is bij diverse eenmanstentoonstellingen als catalogus uitgegeven, vaak aangevuld met teksten en of fotomateriaal gekozen door de kunstenaar.

voor informatie over de KEG:
info@kegschijndel.nl
Stichting KEG Steeg 9 J
5482 WN Schijndel