De Stichting KEG (Kulturele Evenementen Groepen Schijndel)organiseert sinds 1980 tentoonstellingen voor beeldende kunst, toneel, kindertheater, orgelconcerten en evenementen in Schijndel. Daarnaast wordt er een cultureel tijdschrift "Teken" uitgegeven, veelal als catalogus bij de tentoonstellingen. Deze activiteiten worden gesubsidieerd door de Gemeente Schijndel en georganiseerd door een kleine enthousiaste groep vrijwilligers.
WIE IS DE KEG?


Tentoonstellingen

De tentoonstellingen (voorheen in de tentoonstellingsruimte van de Openbare Bibliotheek) vinden plaats in de expositieruimte van de KEG: KEG-expo in het Cultureel Centrum 't Spectrum.
Tijdens tentoonstellingen is deze ruimte is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 10.00-20.00 uur. Stichting KEG wil op een professionele manier letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan beeldend kunstenaars om hun werk te tonen en wil een platform zijn voor beginnende kunstenaars. Afgestudeerde academieverlaters krijgen een kans zich te presenteren. Evenementen waar de KEG aan participeerde zijn o.a."1-Ander Festival"(1993)en de kunstroute "Tempus Arti"(2003). Daarnaast organiseerde de KEG beeldenroutes als "Een reis uit de Kunst"(1990),"Kunst in de Kast"(1995), "Het Landschap van Schijndel belicht en gedicht"(2009), “Mijn atelier” (2005) , “De wereld is groter dan Schijndel” (2005) en “P(art)ners (2010).
De tentoonstellingen zijn soms kunstenaar- gericht,soms thema- gericht ("Aarde en Lucht" 1988),"Undercover""(1994), "Miniaturen"(1997) en "Wit"(1998). Ook wordt regelmatig de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld Museum Jan Heesters en andere culturele organisaties binnen en buiten Meierijstad. "In heesters kunnen vele vogels nestelen"(2000), “Het landschap van Schijndel belicht en gedicht “(2010) en “Architectuur” (2013).
Daarnaast streeft de Keg er naar om met speciaal ontwikkelde projecten rondom de tentoonstellingen een bijdrage te leveren aan cultuureducatie binnen het P.O en V.O.

INFO HUIDIGE TENTOONSTELLING

Educatief project "Kunstvlieg"

"Teken"

In 1983 verscheen het eerste nummer "Op/Afgetekend" geheten, later kortweg "TEKEN". In de beginjaren met artikelen over kunst, foto's, proza en poëzie. Later kregen kunstenaars of schrijvers de kans het blad naar eigen idee in te vullen. "TEKEN" is steeds meer uitgegroeid tot een "collector's item". Bij grotere projecten is TEKEN een onderdeel geworden van dat project.Voorbeelden zijn: "Schijndel als verdwijnpunt",en "Kunst in de Kast". “Tempus Arti”, ‘Mijn Atelier”, “De wereld is groter dan Schijndel”, ‘Het landschap van Schijndel belicht en gedicht” “P(art)ners”. TEKEN is bij diverse eenmanstentoonstellingen als catalogus uitgegeven, vaak aangevuld met teksten en of fotomateriaal gekozen door de kunstenaar.

Theater

Vooral het kindertheater was in de afgelopen jaren een activiteit die in Schijndel zeer gewaardeerd werd. Vele goede theatergezelschappen heeft de KEG naar Schijndel kunnen halen. De werkgroep kindertheater wil kinderen al op jonge leeftijd kennis laten maken met het fenomeen theater. Theater prikkelt de fantasie en de verbeeldingskracht en laat je even in een andere wereld zijn en spreekt zowel de kinderen als hun ouders aan.
Door de fusie van de gemeente Schijndel met Veghel en Sint Oedenrode in Meierijstad zijn nieuwe keuzes gemaakt t.a.v. het cultuurbeleid. Hierbij is bepaald dat het Keg Kindertheater samengevoegd werd met het Theater de Blauwe Kei.
INFO KINDERTHEATERvoor informatie over de KEG:
info@kegschijndel.nl
Stichting KEG Steeg 9 J
5482 WN Schijndel