Wie zijn Wij

Jo Santegoeds, Voorzitter, medeoprichter, lid tentoonstellingswerkgroep, kunstenaarscontacten
Anja Dütting, lid tentoonstellingswerkgroep, persberichten en educatie
Mirjam Konijnenberg, secretaris / penningmeester, lid tentoonstellingswerkgroep,webmaster, kunstenaarscontacten en educatie.
Hans Doreleijers, lid tentoonstellingswerkgroep, educatie
Jan van den Dungen, medeoprichter, erelid
terug naar Home